Dlaczego w 2023 warto wykonać odbiór elektroodpadów w Białymstoku?

a elektroodpadów jest kluczowa: Recykling surowców: W elektroodpadach znajdują się cenne surowce, takie jak metale szlachetne, które można odzyskać i

Dlaczego w 2023 warto  wykonać odbiór elektroodpadów w Białymstoku? utylizacja elektroodpadów

3

3. Nielegalny handel: Elektroodpady często są przedmiotem nielegalnego handlu, co naraża osoby pracujące w niebezpiecznych warunkach na ryzyko.

Dlaczego właściwa jest kluczowa:

Recykling surowców: W elektroodpadach znajdują się cenne surowce, takie jak metale szlachetne, które można odzyskać i